Eduards Trailer Factory BV

Antoine César Becquerelstraat 11

3920 Lommel

België

Bedrijfsleider: Eduard Saris

Inhoudelijk verantwoordelijk: Eduard Saris

Register of legal persons [RPR] no.: 91302

Telefoon +32 14 82 01 15

Email: saris@eduard.nl

BTW: BE0474.847.167

Gebruiksvoorwaarden

Inhoud van de Website

De auteur is niet aansprakelijk voor de juistheid en actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de gegevens. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden uitgesloten.

Alle aanbiedingen en prijzen van vrijblijvend en niet bindend. Afbeeldingen, foto's, video's en 3D weergaves kunnen accessoires en opties bevatten die niet seriematig worden aangeboden, in sommige landen niet verkrijgbaar zijn of niet meer tot het huidige productgamma behoren. Afbeeldingen, foto's, video's en 3D weergaves zijn indicatief en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De weergave van kleuren en onderdelen kan op de website afwijken van de realiteit. 

De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele platvorm te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of aankondiging.

Links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud hebben wij geen invloed. Om deze reden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische schendingen op het moment dat de link werd aangemaakt. Er was geen illegale inhoud waarneembaar op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

Op de inhoud en werken op deze pagina's die door de auteur zijn gemaakt, rust copyright. Voor verveelvoudiging, bewerking, distributie en elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet is gemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, laat het ons dan weten. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast wat betreft inhoud en geldigheid.